I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej – Gdańsk Oliwa – 22 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Czlłonków Akcji Katolickiej,
wszystkich wiernych na:

I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej,


     STRZEC CHRZEŚCIJANSKIEGO ZNAMIENIA TEJ ZIEMI
                                                                                                  (kard. A. Hlond)

który odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. (sobota) .

Rozpocznie się o godz. 9.30 Mszą Święta koncelebrowaną
w Archikatedrze Oliwskiej.

Następnie, w Auli Jana Pawła II (budynek Kurii Metropolitalnej)
o godz. 11.00 rozpocznie się Kongres

serdecznie zapraszamy.

W imieniu Akcji Katolickiej

/-/ Ks. Zbigniew Cichon                   /-/ Joanna M. Olbert

   Asystent Kościelny DIAK AG                  Prezes Zarządu DIAK AG

Kongres AK AG plakat

 

Plakat – Kongres pdf

Ulotka+Kongres pdf

zaproszenie+Kongres+str+1

zaproszenie+kongres+str+2+a

Zaproszenie+Kongres+str+1 pdf

Zaproszenie+Kongres+str+2 pdf

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Lista uczestników finału Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego, który odbędzie się w Rumi w dniu 13 maja 2017 r.

Poniżej zamieszczamy listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi. Finał odbędzie się 13 maja 2017 r. (sobota) w Rumi, na terenie Liceum Salezjańskiego, ul. Świętojańska 1 (wejście od Świętojańskiej lub od strony Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych ul. Dąbrowskiego 26).
Finał rozpocznie się o godz. 10.00. Prosimy o punktualne przybycie

 

UWAGA. NASTĄPIŁO UZUPEŁNIENIE LISTY

Szkoły podstawowe:

PODSTAWOWE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

UWAGA. NASTĄPIŁO UZUPEŁNIENIE LISTY

Szkoły gimnazjalne

GIMNAZJA lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

 

UWAGA. NASTĄPIŁO UZUPEŁNIENIE LISTY

Szkoły ponadgimnazjalne. Licea Ogólnokształcące. Technia. Szkoły zawodowe

 PONADGIMNAZJALNE lista finalistów na etap wojewódzko metropolitalny

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Etapy rejonowe Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Spotkanie Rady DIAK AG

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

ZAPROSZENIE

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Nagroda Pro Ecclesia et Populo

 

Wręczenie nagrody Pro Ecclesia et Populo – Dwór Artusa – 8 stycznia 2017 r. – Gdańsk

 

k

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Adwentowy Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Zapraszamy wszystkich Członków i Przyjaciół Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej na Adwentowy Dzień Skupienia, który odbędzie się 10 grudnia AD 2016 w Gdyni, w parafii pw. św. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka, ul. Portowa 2.

Rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą Świętą

Program – adwentowy dzien skupienia 2016 Gdynia

adwentowy dzien skupienia 2016 Gdynia

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Chrystus Król

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy:
Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  –
Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach –
Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach –
Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach –
Króluj nam Chryste!

–       W środkach społecznej komunikacji –
Króluj nam Chryste!

–       W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku –
Króluj nam Chryste!

–       W naszych miastach i wioskach –
Króluj nam Chryste!

–       W całym Narodzie i Państwie Polskim –
Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–       Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­–
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–       Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości –
Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

–       Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

–       Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw –
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

*  *  *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Kraków Łagiewniki , 19 listopada AD 2016

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Artykuł Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza pt.
Publiczna cześć dla Chrystusa Króla 

http://www.naszdziennik.pl/mysl/170523,publiczna-czesc-dla-chrystusa-krola.html

Wydanie specjalne Naszego Dziennika poświęcone Jubileuszowemu Aktowi Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, dokonanemu 13 listopada AD 2016 w Krakowie Łagiewnikach

http://www.naszdziennik.pl/akt-przyjecia

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora – Duchowe przygotowania do Jubileuszowego Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana połączone z duchowym rozpoczęciem obchodów 20 lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej – JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź dokonał poświęcenia Ikony Chrystusa Pantokratora

baner peregrynacja mały format

13 listopada AD 2016 r. podczas uroczystej Mszy Świętej wieńczącej Rok Jubileuszowy Miłosierdzia i 1050 r. Chrztu Polski Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej rozpoczęła duchowe przygotowania do Jubileuszowego Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana połączone z  duchowym  rozpoczęciem obchodów XX lecia powołania i działania Akcji Katolickiej na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański.  We Mszy Świętej uczestniczyli Członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej wraz z Pocztami Sztandarowymi.

????????????????????????????????????

JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonuje poświęcenia  Ikony Chrystusa Pantokratora –  Parafia Archikatedralna –      Gdańsk Oliwa 13 listopada AD 2016


Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał, w obecności Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego, Ks. Zbigniewa Cichona Asystenta DIAK AG, Prezes DIAK Joanny M. Olbert, Wiceprezesa DIAK Antoniego Kakareki, poświęcenia Ikony Chrystusa Pantokratora.
Peregrynacja Ikony Chrystusa Pantokratora, w Archidiecezji Gdańskiej, duchowo przygotowuje członków Akcji Katolickiej do podejmowania działań, których celem jest służba Bogu i Narodowi. Peregrynacja Ikony odbywać się będzie we wszystkich Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
Nawiedzi parafie, rodziny i mieszkania członków Akcji Katolickiej oraz chorych członków Akcji Katolickiej, w ich miejscach pobytu. 

„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził
w ciemności, lecz będzie miał światło życia”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ikona Chrystusa Pantokratora

Chrystusowi Pantokratorowi – Najwyższemu Władcy – Chrystusowi Królowi oddajemy całe apostolstwo Akcji Katolickiej, pragniemy zawierzyć siebie samych i powierzyć  działania, które podejmujemy i podejmować będziemy w służbie Kościoła i naszej Ojczyzny.

Najwyższy Władco, prowadź nas, kieruj naszymi myślami i działaniami. Błogosław naszym zamiarom i pracom, naszym zabiegom i dziełom, naszym słowom i uczynkom. Niech Twoje Królewskie Błogosławieństwo nas prowadzi i niech będzie z nami teraz i na wieki. Amen.

Relacja z wydarzenia na stronie Archidiecezji – Gdańskiej

http://gdansk.gosc.pl/gal/spis/3551849.Zakonczenie-Roku-Milosierdzia-w-diecezji

Informacja w „Naszym Dzienniku”

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/170941,aby-chrystus-krolowal.html

Poniżej zdjęcia z uroczystości

Gdańsk Oliwa – Parafia Archikatedralna – 13 listopada AD 2016

????????????????????????????????????

Katedra Oliwska

DSC_0022

Msza Święta

DSC_0066????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

DSC_0080DSC_0083DSC_0088DSC_0093OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC_0109DSC_0108OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6

DSC_0136DSC_0138????????????????????????????????????

DSC_0178DSC_01837 8

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

????????????????????????????????????

12

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

????????????????????????????????????

15

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18

DSC_0239DSC_0269????????????????????????????????????

????????????????????????????????????DSC_0307DSC_0324DSC_0326

21

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz

Zaproszenie na uroczystości wieńczące Rok Miłosierdzia i poświęcenie Ikony Chrystusa Pantokratora, z okazji obchodów XX lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej na uroczystości wieńczące Rok Miłosierdzia i poświęcenie Ikony Chrystusa Pantokratora, której peregrynacja odbywać się będzie w Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej  z okazji  obchodów XX lecia Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ikona Chrystusa Pantokratora

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

13 listopada AD 2016 – niedziela – Gdańsk Oliwa – Katedra Archidiecezjalna – 

11.30 – Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego. Poświęcenie Ikony Chrystusa Pantokratora

13.00 – Spotkanie towarzyskie w Auli Jana Pawła II

Zaproszenienie+Akcja+Katolicka 13 XI 2016 r. niedziela

Zaproszenienie+Akcja+Katolicka 13 XI 2016 r. niedziela

Opublikowany w Bez kategorii | Zostaw komentarz