PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: Podsumowanie edycji 2018

NASZE DZIEDZICTWO – POLSKA
100  LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

   

   Pieśń zawsze towarzyszyła sprawie narodowej i niepodległościowej, pieśni patriotyczne stanowią swoisty zapis dziejów.

AKCJA  KATOLICKA  ARCHIDIECEZJI  GDAŃSKIEJ  zorganizowała 20 października 2018 roku  w kościele św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku po raz szósty  PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ pod hasłem “Nasze dziedzictwo-Polska”/słowa św. Jana Pawła II/. Celem Przeglądu było spopularyzowanie  tradycji śpiewania pieśni patriotycznej i wytypowanie laureata  Archidiecezji Gdańskiej na Ogólnopolski  Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie, który odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Przegląd  otworzyli; Asystent Kościelny DIAK  ks. kanonik Zbigniew Cichon, Radny Miasta Gdańska  Piotr Gierszewski. Asystent Kościelny POAK, proboszcz tej parafii ks. prałat Piotr Toczek przypomniał nam słowa św. JP II o Ojczyźnie i pokoju i poprowadził modlitwę.

W świat muzyki i pieśni wprowadził uczestników chór „Laudatee  Dominum” z parafii św. Maksymiliana Kolbe, który otrzymał nagrodę „ORŁA” za ubogacanie Mszy Świętych i uroczystości kościelnych śpiewem przez ponad 25 lat.

 

Laureatka z 2017 roku Zuzanna Polańska wykonała nagrodzone pieśni i będzie reprezentować Akcję Katolicką Archidiecezji  Gdańskiej /zgodnie z regulaminem/ na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie – 3 listopada 2018 roku.                                                   

W  Przeglądzie udział wzięli: soliści, duety, zespoły. Uczestniczyło 68 osób w wieku od 5 do 70 lat.

Profesjonalne Jury przyznało solistce Aleksandrze Krauze z SP nr 5 z Kwidzyna nagrodę Grant Prix dużego  „ORŁA” ,/przygotowała siostra Bernadetta/. Aleksandra będzie reprezentować Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej w Warszawie na Zamku Królewskim w 2019 roku. Nagrodę średniego  „ ORŁA” zdobyły dwa zespoły  ex aequo: Zespół „OKTECIK” z SP nr 52 z Gdańska /przygotowała pani Katarzyna Kierejsza/ i Zespół „KWARTET”z SP nr 5  z Kwidzyna /przygotowała siostra  Bernadetta/ a małego „ ORŁA” otrzymała Kornelia Więciarz  z SP nr 5 z Kwidzyna. Przyznano również wyróżnienia: Marcie Anioł i Celinie Meller z Parafii św. Stanisława BM z Gdańska /przygotował ks. Łukasz Grelewicz/ i Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” pod dyrekcją pani Barbary Biedrzyckiej.

Ksiądz kanonik Zygmunt Słomski użyczył sprzętu i nagłośnienia. W czasie obrad Jury ksiądz poprowadził wspólny śpiew pieśni patriotycznych z gośćmi i uczestnikami.

Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa i  książki „Mały patriota”, „Wszystko co Polskę stanowi” i gadżety, które otrzymaliśmy od sponsorów. Spotkanie zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni patriotycznej.