GALERIA: XXII Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej

wpis w: Galerie, Projekty | 0

19.11.2018
WIECZÓR APOSTOLSTWA ŚWIECKICH I AKCJI KATOLICKIEJ

Prezes DIAK AG Joanna Olbert: „《Budujcie Królestwo Chrystusowe!》Rola i zadania świeckich w nauczaniu Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda”


20.11.2018
WIECZÓR MŁODYCH

Panel dyskusyjny: „BYĆ POLKĄ/POLAKIEM! – co to dla mnie znaczy? – czy jestem z tego dumna/y? – czym jest dla mnie Ojczyzna i jakie w niej widzę swoje miejsce?” Udział biorą: ks. Łukasz Grelewicz, wicedyr. Wydz. d/s Młodzieży Kurii AG; red. Piotr Szubarczyk, Gdański Oddział IPN; Wioleta Żurawska, Akcja Katolicka, studentka Papieskiego Wydz. Teol. w Warszawie


21.11.2018
WIECZÓR SPOŁECZNY

„Jak zdemaskować manipulację? Model na rzecz równego traktowania przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku”. Temat rozwinie psychotraumatolog, ks. Krzysztof Gidziński wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia „Odpowiedzialny Gdańsk„.


22.11.2018
WIECZÓR TEOLOGICZNY

ks. prałat dr Mirosław Paracki: „Święty Stanisław Kostka – Patron Polski i wzór patriotyzmu”