PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ: Zaproszenie do udziału w edycji 2019