Protest wobec profanacji i zachowań podczas Trójmiejskiego Marszu Równości w Gdańsku

wpis w: Uncategorized | 0

                                                           Gdańsk, dn. 27 maja 2019 r.

 

PROTEST

 

Wyrażamy stanowczy protest wobec profanacji i zachowań, które miały miejsce na Trójmiejskim Marszu Równości Gdańsk w dniu 25 maja 2019 r.

W Gdańsku, który w osobach jego włodarzy, wzywa do tolerancji, szacunku do różnorodnych poglądów, mają miejsce działania, które szargają nasze świętości, które dopuszają się profanacji Najświętszego Sakramentu, które obrażają uczucia religijne Polek i Polaków. Zachowania te są wyrazem nietajonej nienawiści do Pana Boga i nas, wiernych Kościoła katolickiego.

W dziejach naszej Ojczyzny, miały miejsce profanacje. Dopuszczali się ich wrogowie naszej Ojczyzny, zaborcy, najeźdźcy, ci którzy chcieli nam, Polakom odebrać wiarę, godność, honor, którzy chcieli pozbawić nas wszystkiego co Polskę stanowi.

Z wielkim bólem przyjmujemy te zachowania. Rok 2019 jest szczególnym rokiem, rocznicą męczeństwa wielu tysięcy Polek i Polaków, którzy za naszą Ojczyznę i za wiarę oddawali życie na tej pomorskiej i gdańskiej ziemi.

Modlimy się o opamiętanie dla tych ludzi, którzy „nie wiedzą co czynią” Łk 23, 34.  Czynimy to za wstawiennictwem Błogosławionych Kościoła Gdańskiego – Patronów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.

 

                                               W imieniu Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

 

Joanna M. Olbert

prezes