14.04 – Święto Chrztu Polski. Wywieśmy flagi!

wpis w: KIAK, Projekty | 0

 

Święto Chrztu Polski

14 kwietnia AD 2020

 

„Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.”

 

Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”

 

9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski” (Dz. U. 2019 poz. 656 z dnia 9 kwietnia 2019 r.). Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia.Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego, z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

 

14 kwietnia – WYWIEŚMY FLAGI

 

14 kwietnia wywieśmy flagi, w celu podkreślenia wagi Święta Chrztu Polski
w naszej Ojczyźnie.

 

Uroczyście świętujmy dzień narodzin naszego Państwa
i początki chrystianizacji naszej Ojczyzny.

 

za: Akcja Katolicka w Polsce, Fundacja „Słowo”